O nás

Současnost skladu

K dnešnímu dni společnost TERMINAL OIL vlastní a provozuje sklad o celkové kapacitě 11.350 m³, z toho je pro skladování motorové nafty vyhrazeno 7.500 m³, automobilového benzínu BA 95N 3.000 m³, automobilového benzínu BA 98N 150 m³ a pro skladování MEŘO 700 m³.

Tato kapacita, včetně plnících lávek se třemi výdejními místy pro plnění produktů do autocisteren, s podporou ostatního technologického a logistického zázemí skladu plně pokrývá kvalitativní nároky na plnění zboží i přiměřenou dobu pro plnění zboží do autocisteren. Doba pro naplnění jedné autocisterny se pohybuje v závislosti na produktu a lávce v rozmezí 20-30 min.

Díky spolupráci s renomovanou mezinárodní inspekční společností SGS Czech Republic je kvalita pohonných hmot naskladněných, vyráběných a distribuovaných ze skladu pravidelně kontrolována v rámci programu Monitoring terminálu, což nám umožňuje, spolu s dalšími opatřeními, garantovat našim zákazníkům nejvyšší možnou kvalitu pohonných hmot.

Historie společnosti

Společnost TERMINAL OIL a.s. byla založena v roce 2009 s cílem vybudování vysoce kvalitních logistických služeb pro své obchodní partnery. Za tímto účelem bylo v oblasti Středočeského a Plzeňského kraje vytipováno několik lokalit. Jako nejvhodnější byla vybrána lokalita skladu pohonných hmot v areálu bývalého ČKD v Hořovicích (okr. Beroun), nacházejícího se v dané době na hranici své provozní existence. Pro naplnění záměru společnosti se tato lokalita jevila jako velmi zajímavá nejen vzhledem ke své u dálnice D5, ale i logistické dostupnosti po železnici.

Přípravné a projekční práce pro přestavbu stávajícího skladu pohonných hmot začaly během ledna 2011 s cílem zahájit přestavbu a zemní práce pro úpravu skladovacích kapacit na jaře téhož roku. Ve spolupráci s domácími a zahraničními partnery se během krátké doby podařilo kompletně přebudovat stávající sklad na plně moderní a technologicky vyspělý sklad pohonných hmot, umožňující komfortní distribuci široké škály motorových paliv včetně možnosti aditivace a přimíchávání biosložek, ať už se jedná o motorovou naftu nebo automobilové benzíny BA 95N, BA 98N či výrobu směsné motorové nafty s obsahem MEŘO min. 30% a extra lehkého topného oleje, a to v celkové kapacitě skladu 2.500 m³.