Skladování

Daňový sklad provozovaný společností TERMINAL OIL je plně v souladu s legislativními předpisy a podléhá evidenci a kontrole dotčených orgánů státní správy, včetně všech nutných záznamových a evidenčních povinností.

Veškeré procesy a manipulace se zbožím uvnitř daňového skladu podléhají přísné evidenci, stejně tak jako na příjmu či výstupu ze skladu. Postupy měření příjmu a výdeje zboží jsou v souladu s platnými metrologickými předpisy stejně tak, jak je tomu u dominantních hráčů na trhu. Před samotným začátkem stáčení do podzemních nádrží jsou z cisteren odebrány vzorky, které se analyzují a vyhodnocují v naší laboratoři.

Stáčení i výdej zboží je osazen certifikovanými měřidly a hustoměry, které určují objem načerpaného nebo vydaného zboží. K tomuto zboží je následně vystaven protokol, který je společně se skladovatelem / klientem odsouhlasen a zanesen do evidence daňového skladu a v případě skladování u třetích stran do evidence zásob třetí stany.

Výdej zboží pro třetí stany je prováděn na základě písemných objednávek či dohodnutého způsobu pro vydávání zboží třetím stranám. Před vjezdem prázdné autocisterny do areálu musí dispečer ověřit, zda je konkrétní autocisterna oprávněna převzít zboží uvolněné na základě objednávky od zákazníka. Po ukončení výdeje vystaví dispečer průvodní doklady ke zboží a předá řidiči.

Veškeré procesy příjmu a výdeje zboží, tak i zboží odstavené na areálové železniční vlečce, stejně jako pohyb v areálu daňového skladu je permanentně monitorován kamerovým systémem a v nočních hodinách i fyzickou ostrahou areálu.

Evidence pohonných hmot v systému naší společnosti probíhá automaticky a vyžaduje minimální zásah operátorů. Údaje v evidenci jsou vzájemně podporované a porovnávají se s informacemi uvedenými v dokladech. Postupy měření a evidence jsou vzájemně provázány, a poskytují tak spolehlivé údaje o tom, jaký objem zboží se ve skladovacím systému naší společnosti nachází a klient tak může kdykoli zjistit aktuální stav svého skladovaného zboží.

Máte-li zájem o skladování pohonných hmot v daňovém skladu společnosti TERMINAL OIL, zašlete poptávku na e-mailovou adresu: info@terminaloil.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na tel.čísle + 420 724 949 642.