Čerpací stanice

V těsném sousedství daňového skladu společnosti TERMINAL OIL nabízíme nejen našim obchodním partnerům, ale i fyzickým osobám resp. běžné motoristické veřejnosti, možnost využít tankování pohonných hmot na bezobslužné čerpací stanici za cenově příznivějších podmínek. Platby mohou být provedeny prostřednictvím všech běžných platebních karet nebo karet společnosti DFC, která poskytuje cenové zvýhodnění oproti cenám zveřejňovaným na cenových ukazatelích či tankovacích stojanech.

Manipulace a postup při tankování je nenáročný a v případě potřeby je Vám připraven poradit či pomoci proškolený personál společnosti TERMINAL OIL v budově vrátnice daňového skladu. Úhrada tankování je vždy provedena až na základě skutečně načerpaných litrů.

Tankovacích karet DFC můžete dále pak využít na více jak 200 čerpacích stanicích po celé ČR s terminálem společnosti DFC.