MEŘO

Všeobecná charakteristika
Jednotlivé parametry jsou při výrobě MEŘO – FAME dány ČSN EN 14214+A1. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14214:2008+A1:2009 a stanovuje všeobecné požadavky na methylestery mastných kyselin pro vznětové motory, mezní hodnoty pro uvedené vlastnosti a uvádí metody zkoušení.

Jednotliví výrobci MEŘO – FAME pak k výrobkům dodávají produktové listy, na kterých jsou uvedeny odkazy na evropské normy pro metody zkoušení, používaných ke zjišťování jednotlivých vlastností MEŘO – FAME pro vznětové motory: obsah esterů, hustota, viskozita, bod vzplanutí, obsah síry, karbonizační zbytek, cetanové číslo, obsah sulfátového popela, obsah vody, celkový obsah nečistot, koroze na mědi, oxidační stabilita, číslo kyselosti, jodové číslo, methylester kyseliny linoleové, methylestery s více nenasytnými vazbami, obsah methanolu, obsah monoglyceridů, obsah diglyceridů, obsah triglyceridů, volný glycerin, celkový glycerin, kovy I. skupiny, kovy II. skupiny, obsah fosforu a CFPP.

Vzor produktového listu společnosti PREOL.

PL_MEŘO_PREOL