Směsná motorová nafta

Všeobecná charakteristika
Směsná motorová nafta je plnohodnotné alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem na pohonné jednotky vozidel, nižší cenou a zároveň pozitivním vlivem na životní prostředí. Vyrábí se mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% MEŘO. Jednou z hlavních výhod používání Směsné motorové nafty je úspora nákladů provozovatelům vozidel. Směsná motorová nafta je také mísitelná se standardní motorovou naftou, a proto není nutné dbát zvýšené pozornosti, pokud byla v nádrži standardní motorová nafta.

Základní kvalitativní parametry
ČSN 656508

Základníbezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Xn; R 40; S 2-36/37-61

Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c UN: 1202 Kemler: 30