Motorová nafta třídy 2

Všeobecná charakteristika
Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 590

Základníbezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Xn; R 40; S 2-36/37-61

Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c UN: 1202 Kemler: 30

Vybrané kvalitativní parametry MN 2