Motorová nafta

  • MN třídy B, D, F  – motorová nafta
  • MM třídy 2          – motorová nafta pro arktické klima
  • SMN                    – směsná motorová nafta motorové palivo vyráběné z klasické fosilní motorové nafty s příměsí většího obsahu biosložky MEŘO

ČSN EN 590 – motorovou naftu dodávané našim obchodním partnerům jsou plně v souladu s požadavky současných legislativních předpisů a norem.

Motorová nafta (řidčeji nafta nebo diesel) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150 – 370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Motorová nafta slouží (mimo jiné) jako palivo pro vznětové motory a často obsahují aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze. V zimních měsících může nafta „mrznout“ vlivem technologického procesu při její výrobě. Aby byla kvalitní, musí obsahovat delší řetězce nerozvětvených uhlovodíků. Mezi ně patří parafinické uhlovodíky, které při nízkých teplotách vytvářejí krystaly, a tím tak způsobují „zamrzávání“ – ve většině vratný proces parafinace nafty.

Hustota motorové nafty se pohybuje od 820 do 845 kg/m³.

Cetanové číslo je parametr popisující odolnost motorové nafty vůči tzv. ‘tvrdému chodu’ (zpožděnému zážehu náplně válce vznětového motoru). Vyjadřuje se jako koncentrace cetanu (n-hexadekanu) ve směsi s 1 metylnaftalenem, která vykazuje stejnou náchylnost k tvrdému chodu jako hodnocené palivo. Cetanové číslo se stanovuje experimentálně na zkušebním motoru. Vzhledem k náročnosti stanovení cetanového čísla se v některých případech nahrazuje cetanovým indexem, vypočteným z hustoty a destilační křivky paliva.