Automobilové benzíny

ČSN EN 228 – bezolovnaté automobilové benzíny dodávané našim obchodním partnerům jsou plně v souladu s požadavky současných legislativních předpisů a norem.

Benzín (též ‚benzin‘) je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Skládá se především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla a déle mohou obsahovat další přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Hustota benzinu se pohybuje od 710 do 770 kg/m³, přičemž vyšší hustota značí větší podíl arenů.

Oktanové číslo označuje, jak je benzin odolný proti předčasnému detonačnímu zážehu (tzv. klepání motoru). Vyšší oktanové číslo umožňuje použít vyšší kompresní poměr a dosáhnout tak vyššího výkonu.