Nabídka produktů

Pohonné hmoty a paliva nabízená a distribuovaná v rámci velkoobchodního prodeje:

Automobilové benzíny

  • BA 95 Natural    – bezolovnatý automobilový benzín ČSN EN 228
  • BA 98 Natural    – bezolovnatý automobilový benzín ČSN EN 228

Motorová nafta

  • NM třídy B, D, F   – motorová nafta ČSN EN 590
  • NM třídy 2            – motorová nafta pro arktické klima ČSN EN 590
  • SMN                      – směsná motorová nafta motorové palivo vyráběné z klasické fosilní motorové nafty s příměsí většího obsahu biosložky MEŘO dle normy ČSN 656508.

Ostatní produkty

  • ETO        – extra lehký topný olej
  • MEŘO    – methylester řepkového oleje

Období pro distribuci produktů v závislosti na klimatických podmínkách
Motorová nafta
třída                     filtrovatelnost              období
třída B                 max. 0°C                       15.4. – 30.9.
třída D                 max. -10°C                   1.10. – 15.11.; 1.3. – 14.4.
třída F                  max. -20°C                   16.11. – 28.2.
třída 2                  max. -32°C                   podle požadavků zákazníka

Automobilové benzíny
třída                 tlak par (kPa)                  období
třída A              45 – 60                             1.5. – 30.9.
třída C1            50 – 60                             1.4. – 30.4.; 1.10. – 31.10.
třída D              60 – 90                             1.11. – 31.3.

* z hlediska tříd a jejich rozdělení podle jednotlivých ročních období dělíme automobilové benzíny na 3 skupiny